Algemene Voorwaarden

BEGRIPPEN & TOEPASSELIJKHEID

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Raber Distribution BV zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Raber Distribution BV zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

PRIJZEN & KOSTEN 

Alle prijzen die op de website van Raber Distribution BV staan vermeld zijn inclusief 21% BTW.  • Als u meerdere artikelen bestelt, worden de verzendkosten gratis in Nederland • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Raber Distribution BV bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 

LEVERINGEN 

Raber Distribution BV streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 2-3 dagen te verzenden. Bestellingen die niet op voorraad zijn proberen we binnen 2-3 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres. • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. • Raber Distribution BV is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL. • Raber Distribution BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. • Raber Distribution BV betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Raber Distribution BV worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN 

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Visa, MasterCard, MAESTRO en  Paypal. Leeloop accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING, SNS bank, ASN Bank, Friesland Bank, Triodos, KNAB, Regio Bank en van Lanschot. • Bij betaling met Visa of MasterCard behoudt Leeloop zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.

 

RECLAMATIE & RETOURNEREN 

Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Raber Distribution BV raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons telefonisch of per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Raber Distribution BV zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen. • Indien er binnen 7 dagen door Raber Distribution BV geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Raber Distribution BV er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. • U heeft het recht de door Raber Distribution BV geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Raber Distribution BV de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. • Wanneer de door Raber Distribution BV afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Raber Distribution BV, van het personeel en de producten van Leeloop voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Raber Distribution BV is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. • Raber Distribution BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Leeloop • De aansprakelijkheid van Raber Distribution BV is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Raber Distribution BV , dan wel tussen Raber Distribution BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Raber Distribution BV, is Raber Distribution BV niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Raber Distribution BV.

 

OVERMACHT

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Raber Distribution BV opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Raber Distribution BV het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Raber Distribution BV of bij de toeleveranciers van Raber Distribution BV.

 

PRIVACY 

Raber Distribution BV respecteert de privacy van alle gebruikers van de Leeloop site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. 

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

BEDRIJFSGEGEVENS

Leeloop
Raber Distribution BV

Ellermanstraat 36

1114 AK Amsterdam

 

E-mail: info@raberdistribution.nl
KVK-nummer:

5695234

 

BTW-nummer: NL852375979B01

 

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »